– Hoved menu
– Kategori oversigt

Mirabel

Mirabelle – Prunus cerasifera

Mirabelle kaldes også kirsebærblomme.

På mine forældres ejendom (et gartneri) var der 3 læbælter med mirabel. Nogen af mirabellerne var tørre og dem lod vi bare hænge, men heldigvis havde min far også plantet nogle saftige og velsmagende sorter ind i mellem, og dem søgte vi. Vi kunne bare spise løs, for de var ikke plantet med salg for øje – de skulle bare give læ, og endelig havde vi jo masser af blommer og andre frugttræer (her måtte vi også gerne spise løs, selv om de var plantet og blev passet med frugtsalg for øje).

Nu om dage støder man også på mirabel i skove og i naturen i det hele taget – men ofte er det bare de tørre og kedelige mirabeller, man finder. Det er som om, Naturstyrelsen, skovejere, kommuner og private ikke har fundet ud af, at der er store kvalitetsforskelle på mirabeller. De billige frøplanter har som regel elendige frugter, mens de podede får store, saftige velsmagende frugter, der er næsten lige så gode som blommer – og så kommer de før blommerne. Jeg ved godt, at man i skovene først og fremmest dyrker mirabel for dyrenes skyld, men vi mennesker kommer jo også i skovene, så jeg synes jo godt man ind imellem kunne plante nogen af de velsmagende mirabeller. De er måske nok lidt dyrere i indkøb, men det ville være en fin gestus til de mange familier, der week-end efter week-end går tur i skovene, at plante nogle robuste og velsmagende frugttræer og buske ind imellem. Her ville nogle podede mirabel-træer bestemt kunne gøre megen lykke.

Mirabel er et meget robust træ, som kan gro på meget nøjsom og sandet jord, og som tåler meget vind, og tåler beskæring (hvorfor den også er velegnet til læbælter). Desværre blomstrer den meget tidligt, og kommer der frost under blomstringen, bliver der kun lidt frugt det år.

Gode sorter:

‘Magda Jensen’ er en tidlig sort. Meget rigtbærende med store søde, saftige og røde mirabeller, der modner i juli.

‘Carlsen Skjødt’ modner noget senere. Den giver store, meget saftige frugter, der er skinnende røde og modner middeltidligt (primo-medio august).
.
De kan begge bestøves af vilde mirabeller, men kan også bestøve hinanden.
Andre brugbare sorter er ‘Stor gul mirabel’ og ‘First’

Leave a reply